Stichting Orange & Wheels

)
WK 2022 Zwitserland Nog 74 dagen
Panorama Studios
HD Klimaatsystemen
Van de Water groep is uw allround makelaar in Breda, Tilburg en Oosterhout

Stichting Orange & Wheels

Bestuur

Bestuur:
Nico Teunissen - Voorzitter
Dick Cochius - Secretaris
Frans van der Heijden - Penningmeester
Marco Pierik - Bestuurslid

Beloningsbeleid:

Er zijn geen beloningen voor de bestuurders van Stichting Orange & Wheels. Alleen declaratie van gemaakte onkosten is mogelijk en zullen indien ingediend worden uitbetaald.

Projectplan

Aanleiding:
In Nederland is Powerchairhockey “per ongeluk” ontstaan. In de eerste helft van de jaren
zeventig wordt op een aantal mytylscholen tijdens de gymnastieklessen ingespeeld op de
behoefte van, in het algemeen, zwaar lichamelijk beperkte kinderen en jongeren om aan
sport te doen. Vanwege de beperkingen van deze jongeren (met name weinig spierkracht)
wordt gekozen voor een spel waarbij gebruik gemaakt wordt van een hockeystick en bal die
van licht materiaal gemaakt zijn. Vanwege de grote gelijkenis met het hockey wordt de naam
rolstoelhockey bedacht, waaraan later de term elektrisch wordt toegevoegd om aan te
duiden dat deelnemers gebruik maken van een elektrische rolstoel. Dezelfde soortgelijke
ontstaansgeschiedenis ziet men ook terug in andere landen.

De geschiedenis leert dat deze relatief nieuwe sport inspeelt op de grote behoefte van
voornamelijk kinderen en jongeren met een ernstige functiebeperking: vindt in december
1978 en 1979 een tweetal pilot toernooien plaats, op 26 mei 1982 wordt het eerste nationale
kampioenschap in Nederland georganiseerd waarop de beste teams uit de verschillende
regio’s uitkomen om te strijden voor de landstitel in de twee klassen. Het blijkt dat mensen
met een progressieve spierziekte en spastici voor het eerst op een volwaardige manier
kunnen participeren in een teamsport. Ondanks de destijds sceptische houding van medici –
lichamelijke inspanning zou de fysieke toestand van de patiënt negatief beïnvloeden – laten
spelers zien dat de beoefening van deze sport bijdraagt aan de ontplooiing van kwaliteiten
en eigenwaarde en dat daardoor juist aan elektrisch rolstoelhockey een positief effect
toegeschreven kan worden. Dit debat heeft ertoe bijgedragen dat het Powerchairhockey
losgekoppeld is van revalidatiedoeleinden en inmiddels geaccepteerd is als een volwaardige
sport. 

Powerchairhockey is wat betreft aantallen één van de grootste rolstoelsporten die vallen
onder de vlag van KNHB; kan gemengd worden gespeeld en op veel verschillende niveau’s,
van recreatief t/m wedstrijdniveau. Er is landelijk een grote competitie met regio- en
landelijke toernooien. Ook internationaal is Powerchairhockey enorm gegroeid onder de vlag
van de IWAS, waarbij de intentie er is om Powerchairhockey tot een erkende Paralympische
sport te laten uitgroeien. Het Nederlands team heeft in alle jaren sinds het ontstaan van
Powerchairhockey een prominente rol in deze sport gehad en vele kampioenschappen en
prijzen veroverd.

Door het zeer beperkte aanbod van andere sportmogelijkheden is Powerchairhockey vaak
de enige mogelijkheid voor onze doelgroep om in teamverband te kunnen sporten. Het wordt
gespeeld in een sporthal, op een veld die te vergelijken is met een ijshockeyveld. Er wordt
gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper.

Stichting Orange & Wheels:
De stichting heeft ten doel het waarborgen van de continuïteit van het
TeamNLPowerchairhockey. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het beschikbaar stellen van financiële middelen voor (1) deelname aan internationale
toernooien en wedstrijden, waaronder Europese en wereldkampioenschappen, (2) het
faciliteren van trainingen en aanverwante activiteiten, (3) projecten die de kwaliteit van het
TeamNL Powerchairhockey in brede zin bevorderen, met name gericht op sportstimulerende
activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking, (4) andere doeleinden die
de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Daarnaast zet de stichting zich, samen met andere betrokkenen bij TeamNL
Powerchairhockey in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen middels
fondsenwerving, het opzetten van projecten die tot doel hebben om donaties te verkrijgen en
het aangaan van overeenkomsten met sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het
verwezenlijken van de doelstelling.

Doel:
Door middel van sportprestatie, ontmoeten en kennisdelen tussen mensen met een
beperking binnen het team en uit verschillende landen en culturen bevorderen.

De stichting wil ambities van talentvolle Powerchairhockeyers waarmaken. Te vaak worden
deze ambities gehinderd door allerlei ontbrekende randvoorwaarden. Deze vormen barrières
voor de sporter om zijn talent tot uiting te laten komen. Om ambities werkelijkheid te maken
willen wij hen ondersteunen.

Omschrijving:
Betekenis voor de doelgroep
Powerchairhockey is meer dan alleen sport. Het biedt een platform waarbij kinderen,
jongeren en jong volwassenen met een zware lichamelijke beperking (verder: ‘de doelgroep’)
- naast het beoefenen van hun favoriete sport - van elkaar leren hoe zij zichzelf in het
dagelijkse leven en de maatschappij kunnen ontwikkelen. Spelers van het TeamNL
Powerchairhockey fungeren hierin als een katalysator. 

In de maatschappij zijn er voorbeelden nodig waar de sporters zich mee kunnen
identificeren. Dat geldt met recht voor Powerchairhockey! Spelers van TeamNL zijn
inspiratiebronnen, die laten zien wat er met hun beperking mogelijk is door middel van sport,
in dit geval Powerchairhockey.

Powerchairhockey is een geweldig middel om een bijdrage te leveren aan het volledig
participeren in de samenleving. Zelfvertrouwen, teamwork, communicatie en
doorzettingsvermogen, maken dat iedere sporter zich beter ontwikkelt als persoon en daarbij
ook de maatschappelijke zelfredzaamheid vergroot. Denk hierbij aan zelfstandig wonen,
scholing en werk etc. Internationale wedstrijden geeft een sporter ook de mogelijkheid om
internationaal te netwerken en van elkaars ontwikkelingen te leren.

Terugkerende evenementen:
Het Europees Kampioenschap Powerchairhockey en Wereldkampioenschap
Powerchairhockey zijn terugkerende, breed gedragen evenementen dat éénmaal in de vier
jaar wordt georganiseerd, waarbij sporten met een beperking op het hoogste niveau wordt
getoond. Het EK en WK Powerchairhockey worden georganiseerd door IWAS Powerchair
Hockey (IPCH), waarbij acht (EK) resp 10 (WK) landenteams aan deelnemen.

Ter voorbereiding van het toernooi zijn selectie van spelers, trainingen en groepsvorming
nodig, waarbij ook weer begeleiding en verzorging aanwezig is.

Promotie:
Om bovenstaande doelen te promoten willen we deze middelen gaan inzetten:
● Informeren van sportverenigingen, revalidatiecentra, patiëntenverenigingen
● Gebruikmaken van social media en eigen website (in aanmaak)
● Lokale, regionale en landelijke media
● Promotiefilmpje/teaser

Financiën:
Powerchairhockey heeft geen Paralympische status en NOC-NSF en de KNHB hebben géén
budget beschikbaar voor het TeamNL Powerchairhockey. Ondanks het ontbreken van
bovenstaande ondersteuning willen wij door middel van crowdfunding, het benaderen
sponsoren en fondsen de hoogwaardige prestaties en ontwikkeling van deze spelers met
een ernstige lichamelijke beperking toch mogelijk maken.