Stichting Orange & Wheels

)
WK 2022 Zwitserland Nog 250 dagen
HD Klimaatsystemen
Van de Water groep is uw allround makelaar in Breda, Tilburg en Oosterhout
Panorama Studios

Stichting Orange & Wheels

Een oranje stip aan de horizon

Powerchairhockey heeft geen Paralympische status en NOC-NSF en KNHB stellen géén budget beschikbaar voor het TeamNL Powerchairhockey en het talent ontwikkelingsprogramma. Dit betekent dat voor veel talentvolle jonge spelers, die meer willen dan het beoefenen van een breedtesport, er weinig perspectief en middelen aanwezig zijn om Powerchairhockey te gaan spelen. Powerchairhockey moet als sport aantrekkelijker worden voor een ieder! Een oranje stip aan de horizon. Ondanks dat Powerchairhockey internationaal een goede ontwikkeling doormaakt; meer deelnemende landen, goed georganiseerde toernooien, reglementen die aansluiten bij het IPC, etcetera, heeft Nederland helaas de laatste jaren op dit vlak internationaal stil gestaan. Een actieve benadering om zowel kwalitatief als kwantitatief de sport te laten groeien is dan ook noodzakelijk. Om dit te kunnen realiseren is stichting Orange & Wheels opgericht.

De stichting heeft ten doel; ‘het waarborgen van de continuïteit van het TeamNL Powerchairhockey en de Powerchairhockeysport in zijn algemeenheid’. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor (1) deelname aan internationale toernooien en wedstrijden waaronder Europese en wereldkampioenschappen, (2) het faciliteren van trainingen en aanverwante activiteiten, (3) projecten die de kwaliteit van de Powerchairhockeysport in brede zin bevorderen, met name gericht op sportstimulerende activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking;(4) andere activiteiten die de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Daarnaast zet de stichting zich, samen met andere betrokkenen bij het TeamNL Powerchairhockey in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen. Dit doen we middels fondsenwerving, het opzetten van projecten die tot doel hebben om donaties te verkrijgen en het aangaan van overeenkomsten met sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling.